Mai Ann

Mai Ann

Lần đầu tiên thấy trung tâm du học có tư vấn viên toàn du học 4 năm trở lên. Công ty Nhật nữa, có mấy văn phòng bên Nhật nên thấy yên tâm. Tư vấn viên còn qua tận trường khảo sát nữa. Nói chung là rất chuyên nghiệp.

Comments