Lê Nhân

Lê Nhân

Em được hướng dẫn rất cụ thể từ chọn vùng, chọn trường, đến những kinh nghiệm thực tế từ các chị tư vấn là du học sinh nữa. Em xin cám ơn

Comments

Mr Le Nhan

I was instructed very specifically from the area, the school, and the practical experience from the international students. I would like to thank you

Comments