Kansai

Osaka iCLA-Trường Đại Học The International College of Liberal Arts

Trường Đại Học The International College of Liberal Arts (iCLA) iCLA là trường giáo dục khai phóng theo […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $
Chi Tiết
Osaka Osaka Designer College

Osaka Designer College là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Osaka và […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,150,800 yen/năm
Chi Tiết
Osaka ECC Kokusai College of Foreign Languages

ECC Kokusai College of Foreign Languages là trường chuyên môn trực thuộc học viện Yamaguchi toạ lạc tại […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,230,000 yen/năm
Chi Tiết
Osaka ECC College Of Computer & Multimedia

ECC College Of Computer & Multimedia là trường chuyên môn trực thuộc học viện Yamaguchi toạ lạc tại […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,380,000 yen/năm
Chi Tiết
Osaka Trường THPT KASHIWARA

Việc du học từ khi học trung học phổ thông sẽ là “lựa chọn tối ưu” vì sẽ […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
80 3% $Học phí & KTX: 1,750,000 JPY/năm
Chi Tiết
Osaka Osaka Institute Of Tourism

Osaka Institute Of Tourism là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Osaka […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,074,200 yen/năm
Chi Tiết
Osaka Osaka Business College

Osaka Business College là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Osaka và […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,022,250 yen/năm
Chi Tiết
Osaka Osaka Visual Arts

Osaka Visual Arts là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Osaka và […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,197,000 yen/năm
Chi Tiết
Osaka Trường THPT KEIAI

Du học cấp 3 là một hình thức khá được ưa chuộng trong những năm gần đây. Nếu […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
70 3% $Học phí & KTX: 1,750,000 JPY/năm
Chi Tiết