Japanese Nursing Department Prepares Soken Academy

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

ĐỊA CHỈ 1-30 Kita20 Nishi4, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido 001-0020
GA GẦN NHẤT 5 phút đi bộ từ ga Kita 18 cho, tàu điện ngầm

Trường Liên Quan

Khu Vực Khác