Đại học tư thục Ritsumeikan

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Giao thông cơ sở Kinigasa
Địa chỉ 〒603-8577 Số 56-1 Kitamachi, Toujiin, quận Kita, thành phố Kyoto
Ga gần nhất Cách ga Nijou JR tàu điện ngầm khoảng 20 phút bus
Giao thông cơ sở Biwako Kusatsu
Địa chỉ 〒567-8570 Số 1-11 Nojihigashi, Kusatsu-shi, Shiga
Ga gần nhất
  • 35 phút bus từ ga Chushojima, Kyoto
  • 20 phút bus từ ga Minami Kusatsu
Giao thông cơ sở Osaka Ibaraki
Địa chỉ 〒567-8570 Số 2-150 Iwakura, thành phố Ibaraki, Osaka
Ga gần nhất
  • Cách ga JR Ibaraki khoảng 5 phút đi bộ
  • Cách ga Minami Ibaraki Hankyudentetsu khoảng 10 phút đi bộ
  • Cách ga Unobe Osaka khoảng 7 phút đi bộ

Trường Liên Quan

Khu Vực Khác