SHORT SCHOLARSHIP EXCHANGE

Giới thiệu về chương trình

AIEJ cung cấp cho sinh viên quốc tế đã được 1 trường Đại học ở Nhật đồng ý trao đổi sinh viên giữa 1 trường ĐH tại Nhật và 1 trường ĐH ở nước đó.

Chương trình học bổng