Học bổng học viện EHLE

Giới thiệu về chương trình

Học viện EHLE là một trong những trường chuyên môn lâu đời tại Osaka. Nổi tiếng với các khóa học đa dạng từ luyện thi thông thường, luyện thi đại học trường điểm, luyện thi cao học, khóa tiếng Nhật cho người đi làm phù hợp với mục tiêu của từng cá nhân. Nhằm khuyến khích tinh thân học tập và hỗ trợ việc du học của các học viên, học viện EHLE cung cấp các chế độ học bổng miễn giảm học phí lên đến 300,000 Yên giảm trực tiếp vào kỳ tiền học đầu tiên.

Giới thiệu về chương trình

Chương trình học bổng

Học Bổng Khuyến Học của Học Viện EHLE

Các mức học bổng:

  • 35,000 Yen
  • 50,000 Yen
  • 70,000 Yen
  • 100,000 Yen
  • 200,000 Yen
  • 300,000 Yen

Học sinh chỉ cần thỏa điều kiện yêu cầu của trường sẽ nhận được học bổng.

Học bổng sẽ được trừ trực tiếp vào kỳ đóng tiền học đầu tiên (trừ toàn bộ số tiền học bổng sẽ nhận được 1 lần duy nhất)

Không giới hạn số lượng nhận được học bổng – chỉ cần thỏa điều kiện chắc chắn sẽ nhận được

Lưu ý: không cộng dồn, học sinh sẽ được nhận mức học bổng cao nhất nếu thỏa nhiều tiêu chí.