Học bổng điều dưỡng trường Nhật ngữ First Study, Osaka

Giới thiệu về chương trình

Chương trình du học điều dưỡng là chương trình kết hợp giữa khóa học tiếng Nhật để đạt được trình độ N2 và học bổng của chính phủ/ chính quyền địa phương Nhật Bản cho du học sinh. Các bạn học sinh tham gia khóa học này tại trường Nhật ngữ First Study cho đến khi đạt được N3 thì được trường giới thiệu việc làm thêm điều dưỡng.

Khi học sinh đạt đủ N2 sẽ được nhận học bổng 90-100% tương ứng học phí 2 năm học trường trung cấp/ cao đẳng điều dưỡng, và sau khi tốt nghiệp các bạn cần làm việc có lương trong vòng 5 năm tại viện dưỡng lão mà đã làm thêm trước đó.

Giới thiệu về chương trình

Chương trình học bổng

Du học điều dưỡng

Khi học tại trường tiếng Nhật, tại thời điểm có chứng chỉ tiếng Nhật N3 thì sẽ chuyển sang làm công việc làm thêm về điều dưỡng, với mức lương 190,000 VND/1 tiếng. Ngoài tiền lương ra, hàng tháng sẽ nhận được thêm trợ cấp học bổng với số tiền là 6,000,000 VND. (Trước khi đạt được N3 thì trường First Study sẽ giới thiệu công việc làm thêm khác với điều kiện lương khoảng từ 200,000~220,000 VND/1 tiếng.)

Sẽ nhận được học bổng 90% ~ 100% là 320,000,000 VND ~ 400,000,000 VND tương ứng với 2 năm học phí của trường trung cấp/ cao đẳng điều dưỡng. (Đây là học bổng của chính phủ Nhật Bản hoặc chính quyền địa phương Nhật Bản.Tuy nhiên cần có năng lực tiếng Nhật tương đương N2 khi nhập học trường trung cấp/ cao đẳng điều dưỡng. Ngoài ra để nhận học bổng cần có người bảo lãnh. Người bảo lãnh sẽ là viện dưỡng lão nơi bạn làm thêm.)

Sau khi tốt nghiệp 2 năm trường trung cấp/ cao đẳng điều dưỡng, sẽ nhận được giấy phép làm việc tại Nhật (work permit), và phải làm việc ít nhất 5 năm tại viện dưỡng lão mà bạn đã làm thêm từ trước.

➢ Chú ý
◼ Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp/ cao đẳng điều dưỡng, nếu không làm việc ít nhất 5 năm ở viện dưỡng lão mà bạn đã làm thêm thì sẽ phải hoàn lại số tiền học bổng 320,000,000VND ~ 400,000,000 VND đã được nhận.
◼ Trường hợp chưa có nhận được sự cho phép mà làm thêm các công việc khác ngoài viện dưỡng lão (trường hợp vi phạm qui định làm thêm của du học sinh là chỉ được làm thêm không quá 28 tiếng/ 1 tuần) thì sẽ không nhận được giấy phép làm việc (work permit). Trong trường hợp đó thì ngay lập tức hoàn trả số tiền học bổng 320,000,000VND ~ 400,000,000 VND và phải về nước.
◼ Khi chuyển tiếp từ trường First Study lên trường trung cấp/ cao đẳng điều dưỡng nếu không có N2 hoặc không có năng lực tiếng Nhật tương đương và tỉ lệ lên lớp trên 95 % thì sẽ không thể đăng kí học bổng được.