Học bổng ADB-JSP (Asian Development Bank-Japan Scholarship Program)

Giới thiệu về chương trình

Dành cho những ứng viên ưu tú thuộc đang phát triển, và thuộc thành viên của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), với mong muốn học cao học chuyên ngành Kinh tế, Quản lý, Công nghệ Khoa học, Luật và các lĩnh vực phát triển. Quỹ học bổng được hình thành từ tháng 4/1988 do chính phủ Nhật Bản hỗ trợ cho các học viên, sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ trở về nước mình để đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội. Những học viên được cấp học bổng cho chương trình cao học tại 29 trường ở 10 nước ở Châu Á, Thái Bình Dương thuộc chương trình của ADB. Hơn thế nữa, các học viên nữ tài năng có khó khăn về kinh tế với mong muốn học tập sẽ được ưu tiên xét tuyển.

Chương trình học bổng