Trường Trung Học

Ibaraki Trường trung học phổ thông Meikei Ibaraki

Để hiện thực hóa triết lý sáng lập “nuôi dưỡng một” người Nhật toàn cầu “có thể đóng góp cho nhân loại và nhà nước, Meikei đã […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí từ 2,155,800 yen/năm
Chi Tiết

Khu Vực Khác