Trường Trung Học

Ibaraki Trường trung học phổ thông Meikei Ibaraki

Để hiện thực hóa triết lý sáng lập “nuôi dưỡng một” người Nhật toàn cầu “có thể đóng […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $
Chi Tiết
Shizuoka Trường trung học phổ thông OISCA

Trường trung học OISCA đã đang tiếp nhận du học sinh quốc tế đến từ 8 quốc gia […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
300 10% $16000
Chi Tiết
Osaka Trường quốc tế Osaka

Trường Quốc tế Osaka (OIS) đã phục vụ nhu cầu giáo dục của cộng đồng quốc tế vùng […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
5% $2500
Chi Tiết

Khu Vực Khác