Trại hè

Kyoto Trường Nhật ngữ Kyoto

Trường nhật ngữ Hokkaido liên tục đạt danh hiệu trường ngôn ngữ hàng đầu thế giới. Tiếp nối […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
400 % $300
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Sendagaya – Khóa trại hè

Trường Nhật ngữ Sendagaya được thành lập năm 1975, là trường ngôn ngữ có truyền thống và lịch […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
1500 10% $2000
Chi Tiết

Khu Vực Khác