Các Kỳ Thi Tiếng Nhật

Các Kỳ Thi Tiếng Nhật

20/06/2018

Kì thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT

Kì thi tiếng Nhật thương mại BJT (Business Japanese Proficiency Test) là kì thi đánh giá năng lực […]
04/04/2018

Thông tin đầy đủ nhất kì thi năng lực Nhật ngữ J Test

Kì thi năng lực nhật ngữ J-test là kì thi đánh giá tiếng Nhật của học sinh được […]
30/01/2018

Thông tin đầy đủ nhất kì thi năng lực Nhật ngữ NAT- Test

Kì thi năng lực nhật ngữ Nat-test là kì thi đánh giá tiếng Nhật của học sinh được […]
30/01/2018

Thông tin đầy đủ nhất kì thi năng lực Nhật ngữ TOP-J

Kì thi năng lực Nhật ngữ TOP-J là kì thi đánh giá tiếng Nhật của học sinh được […]
22/11/2017

Kì thi du học Nhật Bản EJU

  EJU được sử dụng để đánh giá các sinh viên quốc tế muốn học ở bậc đại […]
18/08/2017

Kỳ Thi Năng Lực Nhật Ngữ JLPT

Kỳ thi năng lực Nhật ngữ là kỳ thi do Quỹ giao lưu quốc tế phối hợp với […]