Các Hình Thức Lưu Trú

Các Hình Thức Lưu Trú

18/08/2017

Homestay Tại Nhật Bản

Bạn muốn trải nghiệm sâu sắc hơn về văn hóa Nhật Bản thông qua việc sống chung với […]
18/08/2017

Nơi Ở Của Du Học Sinh

Thông thường sinh viên có các lựa chọn như: kí túc xá, homestay, hội quán sinh viên, nhà […]