Chuẩn Bị Tài Chính

Chuẩn Bị Tài Chính

09/10/2017

Du học Nhật Bản 2019: Chi phí sinh hoạt ở Nhật

  Vì các bạn đã đóng hoàn tất Học phí 1 năm và ký túc xá ít nhất […]
09/10/2017

Du học Nhật Bản 2019: Chi phí trước khi xuất phát

Bao gồm phí hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ du học gồm phí dịch thuật, phí chuyển […]
17/08/2017

Điều kiện du học Nhật Bản (phần 2)

Cần chuẩn bị tài chính bao nhiêu thì đủ để du học nhật bản? Du học Nhật Bản: […]
17/08/2017

Chi Phí Du học Nhật Bản

Chi phí, tài chính luôn là 1 trong những mối quan tâm cho quyết định du học. Nhìn […]