TRƯỜNG CHUYÊN MÔN KINH DOANH O-HARA

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Tàu điện ngầm tuyến Tokyu Toyoko: Nhà ga Tammachi, đi bộ mất 5 phút.
Tuyến tàu JR: Nhà ga Higashikanagawa, đi bộ mất 5 phút.
Tuyến Keikyu: Nhà ga Kanagawa, đi bộ mất 5 phút.