Khoa nhật ngữ ECC Nagoya

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Địa chỉ Aichi, Nagoya, Naka ku, Kanayama 1-16-16, Kanayama building 5F
Ga gần nhất
  • đi bộ 2 phút từ jr kanayama station
  • đi bộ 2 phút từ meitetsu central hall trong kanayama station
  • đi bộ 2 phút từ tàu điện ngầm kanayama – cổng ra số 5