Học bổng học viện EHLE lên đến 300,000 Yên

Giới thiệu về chương trình

Học viện EHLE là một trong những trường chuyên môn lâu đời tại Osaka. Nổi tiếng với các khóa học đa dạng từ luyện thi thông thường, luyện thi đại học trường điểm, luyện thi cao học, khóa tiếng Nhật cho người đi làm phù hợp với mục tiêu của từng cá nhân. Nhằm khuyến khích tinh thân học tập và hỗ trợ việc du học của các học viên, học viện EHLE cung cấp các chế độ học bổng miễn giảm học phí lên đến 300,000 Yên giảm trực tiếp vào kỳ tiền học đầu tiên.

Giới thiệu về chương trình

Chương trình học bổng

Không giới hạn số lượng nhận được học bổng - chỉ cần thỏa điều kiện chắc chắn sẽ nhận được

Xét điểm thi THPT Quốc gia 3 môn Văn-Toán-Anh

  • từ 18 điểm: miễn giảm 35,000 yên tương đương 7,000,000 VND
  • từ 20 điểm: miễn giảm 100,000 yên tương đương 20,000,000 VND
  • từ 22 điểm: miễn giảm 200,000 yên tương đương 40,000,000 VND
  • từ 24 điểm: miễn giảm 300,000 yên tương đương 60,000,000 VND

Xét chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh – tiếng Nhật

  • JLPT N1: miễn giảm 70,000 yên tương đương 14,000,000 VND
  • JLPT N2: miễn giảm 50,000 yên tương đương 10,000,000 VND
  • JLPT N3: miễn giảm 35,000 yên tương đương 7,000,000 VND
  • TOEIC 700: miễn giảm 100,000 yên tương đương 20,000,000 VND
  • TOEFL 70: miễn giảm 100,000 yên tương đương 20,000,000 VND

Lưu ý: không cộng dồn, học sinh được hưởng ưu đãi học bổng cao nhất nếu đạt nhiều tiêu chí.